Данни от клиничното изследванe01/09/2007

Данните от клиничнотоизследване позволяват да се направят три основни извода:

– Част от пациентите с епендимом могат да бъдат лекувани без да се включва радиотерапия

– Настоящият цитостатичен режим е най-ефективният, прилаган до момента

– Подходът, при който се редуват различни цитостатици е подходящ при тези мозъчни тумори, като определянето на точните дозите ще бъде обект на бъдещи проучвания