Данни от клиничното изследванe01/09/2007
Данните от клиничнотоизследване позволяват да се направят три основни извода: - Част от пациентите с епендимом могат да бъдат лекувани без да се включва радиотерапия - Настоящият цитостатичен режим е най-ефективният, прилаган до момента - Подходът, при който се редуват различни цитостатици е подходящ при тези мозъчни тумори, като определянето на точните дозите ще бъде обект на бъдещи проучвания