Clomiphene превъзхожда metformin за лечение на стерилитет при затлъстели жени със СПЯ


md 01/09/2007

При обезни пациентки с поликистозен овариален синдром (PCOS, синдром на поликистозните яйчници, СПЯ) терапията с сlomiphene citrate води до значимо по-висока честота на раждания на живи плодове в сравнение със самостоятелното прилагане на metformin, показаха резултатите от шестмесечно рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, публикувани в NEJM (1). PCOS е най-честото ендокринно нарушение при жени в репродуктивна […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.