Честотата на новообразованията


md 01/09/2007

Честотата на новообразованията в детската възраст се увеличава през последните години. В САЩ 12 500 деца се диагностицират с неопластични заболявания всяка година, в Европа те достигат 16 000. Смъртността е 2 300 случая годишно в САЩ и 2 500 – в Европа. Преобладаващата част от малигнените заболявания се повлиява благоприятно от наличните терапевтични режими, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.