Честотата на новообразованията01/09/2007

Честотата на новообразованията в детската възраст се увеличава през последните години. В САЩ 12 500 деца се диагностицират с неопластични заболявания всяка година, в Европа те достигат 16 000. Смъртността е 2 300 случая годишно в САЩ и 2 500 – в Европа.

Преобладаващата част от малигнените заболявания се повлиява благоприятно от наличните терапевтични режими, което може да доведе до значително намаляване на смъртността, ако се подобри детското здравеопазване в цялост.

Една от основните причини за липсата на значим напредък в областта на детската онкология е ограниченото финансиране на нови клинични проучвания. Поне 20 изследвания в САЩ не могат да наберат необходимия брой пациенти поради финансови затруднения.

Много от оцелелите развиват късни усложнения в зряла възраст, които изискват специализирана медицинска помощ. Причините за тези компликации могат да бъдат установени и те да бъдат профилактирани само ако се проведат добре организирани лонгитудинални проучвания, за което е необходимо разработването на прецизни национални регистри.

През януари 2007, Европейския съюз гласува закон, с който стимулира фармацевтичните компании да финансират клиничните изпитвания при деца с онкологични заболявания. През юни 2007, FDA и EMEA оповестиха споразумението си да обменят научна, етична и друг вид информация по програми, свързани с детското здравеопазване (1). (КД)

Използван иточник:

1.Political momentum and paediatric oncology. Lancet Oncology 2007; 8:661 http://www.thelancet.com/journals/lanonc