Блокче натурален шоколад на ден държи кардиолога далече01/09/2007

Блокче от 6.3 g шоколад с високо съдържание на какао дневно постига за 18 седмици средно понижаване на систолното артериално налягане с 2.9 mm Hg (p<0.001) и на диастолното АН с 1.9 mm Hg (p<0.001) при здрави хора със стойности, които са над оптималните, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание JAMA. Подобно количество шоколад съдържа само 30 ккал, но може да намалява сърдечносъдовия риск.

Краткосрочни проучвания посочиха преди това, че приемът на високи дози какао за период от две седмици подобрява ендотелната функция и понижава артериалното налягане поради действието на полифенолите. До момента обаче не бе изследван клиничният ефект на ниския хабитуален внос на какао върху АН.

В настоящото рандомизирано, контролирано изследване са участвали 44 души на възраст от 56 до 73 години с нелекувана прехипертония или хипертония стадий 1 без придружаващи рискови фактори. Участниците са получавали или едно блокче (6.3 g) тъмен шоколад на ден, съдържащо 30 kcal, или същото количество несъдържащ полифеноли бял шоколад за период от 18 седмици.

Първичен краен резултат е била промяната в артериалното налягане, а вторични показатели за ефективност – промените в плазменото ниво на вазодилататора азотен окис (S-nitrosoglutathione) и на маркера за оксидативен стрес 8-isoprostane, както и концентрацията на какаови полифеноли.

Приемът на тъмен шоколад е бил свързан с понижаване на АН, без неблагоприятна промяна в теглото, липидите, глюкозата или 8-isoprostane. Редукцията на АН е била съпроводена от трайно повишаване на нивото на S-nitrosoglutathione с 0.23 nmol/l (p<0.001), както и от появата на какаови полифеноли в плазмата.

Приемът на бял (без какао) шоколад не е довел до промени в АН или в плазмените биомаркери.

“Вероятно понижаващият АН ефект на тъмния шоколад се дължи на увеличената продукция на азотен окис от съдовия ендотел,” смятат авторите. “Какаовите феноли са причината за благоприятните ефекти върху S-nitrosoglutathione и АН.”

Предишни проучвания показаха, че 100 g тъмен шоколад понижава АН с 12/8 mm Hg, но подобно количество увеличава енергийния внос и това може да отвори кутията на Пандора.