Aspirin


md 01/09/2007

Aspirin се прилага при: – висок риск – Aspirin (75-325 mg дневно) е показан при високорискови пациентки, които нямат противопоказания за приложение на медикамента; при непоносимост, като алтернатива трябва да се използва clopidogrel – умерен риск и здрави жени – Aspirin (81 mg дневно или 100 mg през ден) трябва да се прилага при жени […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.