За потенциални фатални реакции при новородени01/08/2007

За потенциални фатални реакции при новородени, свързани с едновременното приложение на ceftriaxone sodium (Rocephin, Roche Pharmaceuticals) и калций-съдържащи продукти и разтвори, съобщи през юли Американската агенция за храните и лекарствените средства (http://www.fda.gov/medwatch). Данните ще бъдат включени в характеристиката на медикамента.

До момента са регистрирани няколко смъртни случаи при новородени (доносени и недоносени), при които въвеждането на ceftriaxone с калций-съдържащи продукти е довело до формирането на преципитати в белите дробове и бъбреците. При част от децата, медикаментите са били приложени през отделни венозни пътища и през различни интервали от време.

Американската агенция предупреждава, че ceftriaxone не трябва да се прилага едновременно с калций-съдържащи продукти и разтвори, дори при използването на отделни венозни пътища, като периодът между въвеждането на двата медикамента трябва да е минимум 48 часа.

In vitro експерименти показват, че ceftriaxone може да конкурира и да измества билирубина от връзката му със серумните албумини, което е свързано с риск за развитие на енцефалопатия. Ето защо сeftriaxone е противопоказан при новородени с хипербилирубинемия, особено при недоносени. (КД)