За да сте здрави, избирайте подходяща вода


Devin 01/08/2007

Изискванията към бутилираните минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели са регламентирани в Наредбата на Министерството на Здравеопазването от юли 2004 години. Условията на които трябва да отговарят тези води са съобразени с директивите на Европейския съюз. Министърът на здравеопазването издава сертификат за произхода, състава, свойствата и предназначението на дадена минерална вода въз […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.