В България през 2006 година са диагностицирани над 3000 нови случая на TB01/08/2007

В България през 2006 година са диагностицирани над 3000 нови случая на TB. Заболеваемостта е 40 на 100 000 население, която отговаря на средната в Европа.

През юни тази година правителството прие Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата до 2011 година. Програмата гарантира безплатно лечение на всички болни от ТВ в страната.

Предвидени са 84 милиона лева за обновяване на 11-те диспансера и седемте специализирани болници за лечение на белодробните заболявания. Ще бъдат отворени 35 лаборатории за диагностика на ТВ, от които три – за диагностика на резистентната ТВ.

Високорискови групи за ТВ в нашата страна са: венозните наркомани, ромите, хората с хроничен алкохолизъм, децата в социални домове и дневни центрове.

При 30% от новорегистрираните случаи на СПИН се установява ТВ.