Статут на “лекарства сираци”01/08/2007

Статут на “лекарства сираци” получиха левкоцитен интерлевкин за лечение на сквамозноклетъчен карцином в областта на главата и шията, pafuramidine maleate за профилактика на малария и plevitrexed за терапия на стомашен карцином от Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA, http://www.fda.gov).

Левкоцитният интерлевкин (Multikine на CEL-SCI Corporation) е предназначен за лечение на агресивните форми на сквамозно клетъчен карцином (локализиран в областта на главата и шията), от който се регистрират 600 000 нови случая всяка година в света. При напредналите форми тригодишната преживяемост е около 50%.

Mulitkine е микстура от естествени цитокини, които възстановяват увредения имунен баланс и отговор при раково болни. Според производителите, медикаментът е първия имунопрепарат, създаден като първа линия онкологична терапия.

Pafuramidine maleate (DB289 на Immtech Pharmaceuticals) е одобрен за профилактика на малария, която продължава да е причина за над един милион смъртни случая годишно. Голяма част от смъртните случаи са в Африка (едно на пет деца), като останалите рискови популации са бременните и инфектираните с HIV пациенти.

Глобалните усилия за предотвратяване на леталитета при това заболяване не са достатъчно успешни поради резистентност към използваните медикаменти и нежеланите им странични действия.

Във фаза 2а проучване, пероралният дневен прием на 200 mg pafuramidine maleate в продължение на пет дни води до излекуване в 96% от случаите.

През април Immtech Pharmaceuticals съобщи за започване на ново фаза 2b проучване, оценяващо ефекта на медикамента в доза 400 или 600 mg/ден, прилаган за три дни при неусложнени форми на малария. Целта е да се установи дозата за монотерапия, чиято ефективност ще се изследва във фаза 3 проучване.

В края на май plevitrexed (BGC 9331 на BTG International Ltd) бе одобрен за терапия на стомашен карцином. Той е селективен малкомолекулен тимидилат синтазен инхибитор, чиято ефективност за лечение на стомашен, панкреасен и овариален карцином е доказана във фаза 1 и 2 проучвания. Очаква се plevitrexed да бъде одобрен и за лечение на напреднали форми на стомашен рак. (ОИ)