Профилактика на инсулта при предсърдно мъждене


md 01/08/2007

Десет извода за клиничната практика направиха авторите на мета-анализ на данните от 29 рандомизирани клинични проучвания на антитромботични средства, прилагани за профилактика на инсулта при над 28 000 пациенти с предсърдно мъждене от неклапен произход (1): 1. Средната честота на инсулт при липса на терапия с антитромботични средства е 13% годишно при пациентите с анамнеза […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.