Профилактичното приложение на fluconazole намалява честотата на кандидозата при недоносени


md 01/08/2007

Профилактичното приложнение на fluconazole* намалява колонизацията и честотата на инвазивната инфекция, предизвикана от Candida species при преждевременно родени деца, показаха резултатите от многоцентрово, рандомизирано, плацебо-контролирано проучване на д-р Paolo Manzoni и сътр. от Sant’Anna Hospital в Торино, публикувани през юни в The New England Journal of Medicine (NEJM) (1). Candida species колонизира до 60% от […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.