Препоръки за поведение при фебрилитет с неясен произход при деца в ранна възраст


md 01/08/2007

Въпреки щателно снетата анамнеза и прецизния физикален преглед, при едно от всеки пет деца с фебрилитет не може да бъде открит източник на инфекцията, според препоръките за поведение при деца до тригодишна възраст с фебрилитет с неясен произход, публикувани през юни в списание American Family Physician от д-р Denise Sur и сътр. от University of […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.