Пациенти на интермитентна терапия01/08/2007

Пациенти на интермитентна терапия с високи дози перорални кортикостероиди (КС) са с повишен риск за остеопорозни фрактури, показаха резултатите от проучване публикувани в списание Arthritis and Rheumatism (1).

Повишеният риск за фрактури, предимно на прешлените и ребрата, е често усложнение при лечение с високи дози КС. Той е дозозависим и обикновено е свързан с началото на терапията.

В кохортното проучване участвали над 190 000 пациенти, на възраст >40 години, които били на лечение с КС в периода 1987-1997. От тях 114 125 са приемали поне един път дневно висока доза КС, определена като минимална дозировка 15 mg.

По време и след лечението са били регистрирани 7 412 остеопорозни фрактури, от които 2 144 ребрени/бедрени и 1 269 счупвания на прешлени. Лекуваните интермитентно с високи дози КС (>/=15 mg), които са получили ниска кумулативна доза (под 1 g), са били с леко повишен риск за развитие на остеопороза или счупвания на прешлени, като този риск нараствал с повишаване на кумулативната доза.

При пациентите с прием на КС 30 mg/ден и с кумулативна експозиция 5 g относителният риск за остеопорозна фрактура и бил 3.63, за счупване на ребро/бедро – 3.13 и за вертебрални фрактури – 14.42. Рискът се е нормализирал едва 12 месеца след преустановяване на терапията с КС, но опасността от фрактури се е понижавала рязко още на третия месец след спиране на лечението. (КП)

Използван източник:

1. Vries F. et al. Fracture risk with intermittent high-dose oral glucocorticoid therapy

Arthritis Rheum 2007;56:208-214 http://www.rheumatology.org/publications/ar/index.asp?aud=mem