Ново определение на метаболитния синдром при деца01/08/2007
Ново определение на метаболитния синдром при деца беше разработено през юни от Международната диабетна федерация (International Diabetes Federation - IDF) (1). “Метаболитният синдром при възрастни се дефинира като съвкупност от рискови фактори за развитието на сърдечносъдово заболяване и диабет тип 2, която включва абдоминално затлъстяване, дислипидемия, нарушен глюкозен толеранс и хипертония”, коментира д-р Paul Zimmet от International Diabetes Institute in Melbourne, Victoria, Австралия в Lancet. “До момента липсва точно определение на синдрома, приложимо за деца и подрастващи” (2). Новата дефиниция е лесно приложима в клиничната практика. Като основен показател се използва обиколката на талията. Поради недостатъчните налични данни за деца под шест години, тази група е изключена. При деца между шест и 10 години, IDF предлага да не се диагностицира метаболитен синдром, а да се определя висок риск за развитието му в по-късна възраст въз основа на наличието на абдоминално затлъстяване (обиколка на талията над 90-ия персентил за съответната възраст). Препоръчва се при рисковите пациенти да се предприемат промени в стила на живот (хранене, двигателен режим) и те активно да се проследяват, особено при фамилна обремененост за метаболитен синдром, диабет тип 2, дислипидемия, сърдечносъдова патология и обезитет. Във възрастовата група 10-16 години, метаболитният синдром се дефинира при наличие на абдоминално затлъстяване (обиколка на талията над 90-ия персентил) в комбинация с два или повече от следните показатели – триглицериди >/=1.7 mmol/l; HDL/=130 mm Hg или диастолно >/=85 mm Hg; плазмена глюкоза >/=5.6 mmol/l или доказан диабет тип 2. “Ранното идентифициране на децата, които са изложени на повишен риск за развитие на метаболитен синдром, диабет тип 2 и сърдечносъдова патология в зряла възраст, е от изключителна важност”, според авторите. “Увеличените размери на обиколките още в интраутеринния живот и ранното детство предразполагат към нарушения като затлъстяване, дислипидемия и метаболитен синдром впоследствие. Допълнителни рискови фактори са обездвижването и нерационалното хранене”. “Своевременното диагностициране, последвано от активно лечение, основно чрез промяна в стила на живот, са ключови в профилактиката на метаболитния синдром при деца,” според експертната група към IDF. “Това ще намали заболеваемостта и смъртността от сърдечносъдови заболявания и диабет в зряла възраст”. (КД) Използвани източници: 1. IDF definition of metabolic syndrome in children and adolescents June 25, 2007 www.idf.org 2. Zimmet P., Alberti G., et al. The metabolic syndrome in children and adolescents. Lancet 2007; 369:2059-2061 www.thelancet.com