Нови стандарти за анестезия в акушерството


md 01/08/2007

Американското дружество на анестезиолозите (ASA) прие нови стандарти за анестезия и обезболяване в акушерството, пълния текст на които може да намерите на www.asahq.org. 1. Преданестезиологична консултация – анамнезата и статусът трябва да са фокусирани върху общото медицинско състояние, проблеми при предхождащи анестезии, данни за алергии, оценка за трудна интубация, основни хематологични показатели. Протичането на бременността […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.