МЕСЕЧЕН ДИАЛОГ01/08/2007

Уважаеми колеги,

Как артериалната хипертония причинява сърдечна недостатъчност и новите европейски указания за антихипертензивна терапия са основните ни акценти за продължаващо медицинско образование в областта на кардиологията.

Лечение на тиреоидните заболявания е тема, която предлагаме на колегите с интереси в сферата на ендокринологията. Статията за пременструален синдром вероятно ще привлече вниманието и на колегите гинеколози (а и на читателките ни, особено на тези с пременструално дисфорично разстройство).

Нови стандарти за анестезия в акушерството е публикация не само за акушер-гинеколозите, но и за анестезиолозите в тази област. На невролозите и педиатрите предлагаме обзор на проблемите на епилепсията в детската възраст.

По-бързи методи за идентифициране на туберкулозните микобактерии и кратък преглед на международните стандарти за лечение на туберкулозата и на мултилекарствената резистентна форма на заболяването, предложени от Световната здравна организация през 2006 година, е темата ни за пулмолози, инфекционисти, лабораторни и общопрактикуващи лекари…

Лятната ни тема е профилактика на карцинома на кожата. Надяваме се всеки наш читател да намери нещо интересно и полезно за клиничната му практика. Пишете ни какви са впечатленията ви.

Приятно четене на МD

Моля, предайте броя и на колеги

Д-р Д. Янкова