Клинични случаи: Симптоматична епилепсия01/08/2007

Представяме два клинични случая на симптоматична епилепсия в резултат на дискретни лезии, предизвикани от цистицеркоза и локализирани в окципиталния дял, които са били погрешно диагностицирани и лекувани за мигрена с аура за период от две години. Пациентите са имали чести зрителни пристъпи, съпровождани от тежко и продължително главоболие, гадене, фото- и фонофобия. Адекватното лечение на подлежащото заболяване и епилептичните пристъпи е довело до оздравяването им.

Eпизодичните елементарни зрителни възприятия, съпътствани от главоболие, се срещат със сравнително еднаква честота при мигрената с аура и при парциалните окципитални пристъпи. Те обаче се различават по локализация, характеристика и хронологично развитие.

При простите окципитални пристъпи зрителните халюцинации са кратки (продължителност до три минути) и са предимно цветни и кръгли. Започват от периферията на зрителното поле и обикновено прогресират до генерализирани пристъпи. Аурата при мигрена обикновено се характеризира със зигзагообразни безцветни възприятия, които се появяват в центъра на зрителното поле, постепенно се преместват към периферията и оставят скотома. Продължават между четири и 30 минути.

Постикталното главоболие се наблюдава при повече от половината пациенти със зрителни пристъпи. Диференцира се трудно от мигрената, което може да доведе до грешки в терапията.

Клиниченслучай 1

Момче на 14 години, с анамнеза за кратки елементарни зрителни халюцинации, започнали на 11 годишна възраст. Детето ги описва като светкавици, появяващи се в дясното зрително поле, с продължителност между половин до една минута.

Пристъпите почти винаги са последвани от силно главоболие за период от един-два часа, локализирано в лявата половина, гадене, повръщане, фото- и фонофобия. Главоболието почти не се повлиява от терапия с аналгетици. Пароксизмите се появяват основно в сутрешните часове, без да се установява конкретен провокиращ фактор.

Липсва фамилна обремененост за мигрена. Бащата на пациента съобщава за единичен афебрилен гърч в детството. Поставена е диагноза мигрена с аура и е започнато лечение с бета-блокери и flunarazine, което е било неефективно. Пристъпите на момчето са зачестили, като на 13-годишна възраст е регистриран генерализиран тонично-клоничен гърч. Рутинните биохимични изследвания са били в референтни граници. ЕЕГ не е показала патологични отклонения.

Компютър-томографското (СТ) изследване на ЦНС визуализира кръгла лезия в левия окципитален дял, съмнителна за невроцистицеркоза. Диагнозата е ревизирана – симптоматична окципитална епилепсия. Включена е терапия с albendazole за 21 дни и phenytoin 200 mg/ден. През следващите 12 месеца не са регистрирани прости зрителни пароксизми или епизоди на тежко и продължително главоболие.

Клиниченслучай 2

Момиче на 14 години с данни за цветни зрителни халюцинации, появяващи се в лявото зрително поле, с продължителност по-малко от една минута. Пристъпите са с давност от две години. Винаги се придружават от десностранно главоболие с гадене, повръщане, фото- и фонофобия, което продължава средно четири-пет часа. Всички епизоди на главоболие (средно три-четири месечно) са предшествани от описаните зрителни възприятия. Често са провокирани от стрес, безсъние или от силни миризми.

Поставена е диагноза мигрена с аура и е започната терапия с бета-блокери. Въпреки лечението, пристъпите са зачестили през последните шест месеца, като два от тях са прогресирали до генерализирани клонично-тонични гърчове. Липсва фамилна анамнеза за мигрена или епилепсия.

Рутинните биохимични изследвания са били без отклонения. На ЕЕГ са установени дискретни неспецифични промени. Контрастното СТ изследване на ЦНС показва кръгла лезия в дясната париетоокципитална област, доказваща невроцистицеркоза. Терапията е коригирана. Включен е albendazole за 21 дни и carbamazepine. Детето е проследено за две години. Не са регистрирани нови пристъпи на главоболие или на зрителни халюцинации. Контролното СТ е нормално.

Обсъждане

При двата случая болните са имали симптоматична окципитална епилепсия, доказана след СТ изследване на ЦНС, което визуализира лезии, типични за невросистицеркоза. Пациентите са били погрешно диагностицирани и в продължение на две години са лекувани за мигрена с аура. Точната диагноза и при двамата е била поставена след появата не генерализирани гърчове.

Цистицеркозата е честа причина за епилепсия, особено в развиващите се страни. Тя е системно заболяване, предизвикано от ларвата на Taenia solium. Разпространението в ЦНС, известно като невроцистицеркоза, има най-голямо клинично значение. Често протича асимптомно, което води до късно поставяне на диагнозата (до няколко години след инфектиране). Манифестира се със зрителни халюцинации, главоболие, парциални или генерализирани пристъпи. (КД)

Използван източник:

1. Menon B. Symptomatic occipital epilepsy misdiagnosed as migraine. Headache 2007; 47(2): 287-289 http://www.headachejournal.org