Как артериалната хипертония причинява сърдечна недостатъчност?


md 01/08/2007

Артериалната хипертония е най-значимият рисков фактор за сърдечносъдова болестност и пряко или косвено е една от водещите причини за смърт. Поради високата честота на не оптимално лекувана хипертония, през последното десетилетие нараства честотата на големите й усложнения – сърдечна недостатъчност и терминална бъбречна недостатъчност*. Годишните разходи за антихипертензивни медикаменти в световен мащаб през 2002 година […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.