Хипертиреоидизмът – причина за повишения риск за смърт при употребата на ecstasy?01/08/2007

Подлежащо нарушение, засягащо температурната регулация, може да бъде една от причините за летална реакция към психоактивния медикамент ecstasy (3,4-methylenedioxymethamphetamine, MDMA), смятат канадски изследователи.

„Фаталната интоксикация с MDMA се дължи на идиосинкразия, но защо някои от потребителите на ecstasy са особено чувствителни към неговите токсични ефекти все още е неизвестна”, коментират Kish и сътр. от Университета на Торонто.

Интоксикацията с MDMA винаги води до хипертермична реакция. Откриването на причината затова е много важна, тъй като ecstasy е част от „клубната мода” и причинява смърт при млади хора.

В юлския брой на списание Journal of Forensic Sciences, Kish и сътр. описват летален изход при 24-годишна жена, развила хипертермия и мултиорганни увреждания след прием на eкстази. При аутопсията е била установена дифузна хиперплазия на щитовидната жлеза (болест на Grave), която е причина за намалената поносимост към хипертермия.

В кръвта на пациентката е измерена ниска концентрация на MDMA (0.68 mg/l) и следи от methamphetamine три-четири часа след приема на веществото.

Тиреоидните хормони са главния регулатор на телесната температура. Хипертироидизмът предразполага към екстази-индуцирана хипертермия, предполагат авторите. В подкрепа на това твърдение, те изтъкват факта, че при плъхове с хипертиреоидизъм се наблюдава изразено повишаване на телесната температура и смърт след експозиция на екстази.