Ganciclovir за лечение на цитомегаловирусната инфекция при новородени


md 01/08/2007

Терапията с ganciclovir* при холестатичния хепатит, причинен от цитомегаловируса (CMV) при новородени, има безопасен и ефективен профил, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание BMC Gastroenterology (1). Лечението с медикамента в ранния етап на инфекциозното заболяване води до сигнификантно подобряване на серологичните, вирусологичните и холестатичните параметри при малките пациенти. В проучването са участвали 12 кърмачета […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.