Европейската лекарствена агенция


md 01/08/2007

Европейската лекарствена агенция (ЕМЕА) нареди през юни изтеглянето от пазара на Viracept (nelfinavir) на Roche Registration Limited, поради замърсяване на продукта с вредно вещество в хода на производствения процес. Viracept е антиретровирусен лекарствен продукт, който се употребява за лечение на HIV-1 инфектирани възрастни, юноши и деца над 3 години. Поради изложените обстоятелства, продуктът незабавно се […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.