Епилепсия в детска възраст


md 01/08/2007

Епилепсията е хронично полиетиологично нарушение на мозъчните функции, което се характеризира с рецидивиращи епилептични пристъпи с различна клинична проява. Епилептичният пристъп (пароксизъм) е внезапна, относително краткотрайна и самоограничаваща се дезорганизация на една/няколко мозъчни функции (двигателни, сетивни, вегетативни, психични), която настъпва в резултат на патологична и свръхсилна възбуда на мозъчни неврони. С гърч (конвулсия) се означават […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.