Диабетна гастропареза


md 01/08/2007

Гастропарезата*, която се развива при пациенти с дългогодишен диабет, е независим фактор за влошаване на гликемичния контрол и на качеството на живот на тези болни, според обзорна статия, публикувана в списание New England Journal of Medicine (1). Пациентите, които имат диабетна гастропареза (DG), обикновено са с над десетгодишна анамнеза за диабет и обичайно имат и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.