Децата с инфекция на пикочните пътища01/08/2007

Децата с инфекция на пикочните пътища (ИПП), която може да бъде пропусната поради несигнификантна левкоцитурия, са изложени на незначителен риск за развитието на уросепсис, показаха резултатите от изследване на д-р Вema Bonsu и сътр. от Columbus Children’s Hospital в Ohio, публикувани през юни в списание BMC Pediatrics (1).

ИПП е сравнително честа в ранна детска възраст. Ако данните от изследването на обикновената урина не са достатъчно убедителни, инфекцията може да се пропусне, а неадекватното лечение да доведе до усложнения като сепсис и менингит.

Авторите са анализирали резултатите от кърмачета на възраст под три месеца. Децата са били разделени на две групи в зависимост от сигнификантността на левкоцитурията – под или над 10 левкоцита на зрително поле.

Изследването на обикновената урина не е показало патологични отклонения при 2249 от кърмачетата. Нито едно от тях не е развило уросепсис или менингит, независимо че при 41 деца (1.8%) от стерилната урина са изолирани патогени. Вероятността за позитивиране на урокултурата е била многократно по-висока при болните, чийто левкоцитен брой в обикновената урина е бил по-висок, в сравнение с тези с несигнификантна левкоцитурия (76% спрямо 6%, съответно).

Установено е, че броят на левкоцитите в урината е най-точният предиктор, определящ риска за усложняване на ИПП с уросепсис. Нито едно кърмаче с левкоцитен брой в урината под 10 на зрително поле не е развило сепсис, съпоставено с 5% от тези с левкоцити над 10 на зрително поле. Общо 11 пациенти са били с бактериемия, а един е развил менингит.

Екипът отбелязва, че случаите на уросепсис без подлежаща бактериурия са били сравнително редки, само 0.8%, като броят им не се е различавал статистически между двете групи кърмачета.

“Рискът за развитие на подобни тежки усложнения (сепсис, менингит) е изключително нисък, особено при децата с несигнификантна левкоцитурия, което предполага че те могат да се лекуват успешно и безопасно в амбулаторни условия,” според д-р Bonsu. (КД)

Използван източник:

1. Bonsu B. and Harper M. Leukocyte counts in urine reflect the risk of concomitant sepsis in bacteriuric infants: A retrospective cohort study. BMC Pediatrics 2007; 7: 24www.biomedcentral.com/bmcpediatr