Атипичните антипсихотици


md 01/08/2007

Атипичните антипсихотици увеличават риска за развитието на диабет в сравнение с конвенционалните средства, показаха резултатите от рестроспективно случай-контрола проучване при пациенти с биполярни разстройства (1). В проучването са били сравнени ефектите на атипичните невролептици olanzapine, risperidone, ziprasidone и clozapine с типичните антипсихотични средства haloperidol, chlorpromazine, fluphenazine, loxapine, molindone, perphenazine, thioridazine, trifluoperazine, thiothixene и pimozide. Анализирани […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.