Витамините с антиоксидантно действие повишават смъртността01/06/2007

Бета-каротин (провитамин А каротеноид), витамин А (Vitamin A) и витамин Е (Vitamin E) могат да повишат смъртността, показаха резултати от най-големия досега мета-анализ, базиран върху 68 рандомизирани клинични проучвания с 232 606 пациенти и публикуван през февруари в Journal of the American Medical Association (JAMA) (1).

Антиоксидантите се прилагат масово, въпреки липсата на достатъчно аргументи за значителни ползотворни ефекти върху здравето. Около 10-20% от възрастното население в Северна Америка и Европа (80-160 милиона души) приемат изброените витамини.

„Това е най-мащабният анализ на данни, свързани с приложението на антиоксидантни витамини, който показва не само липса на полза от приложението им, но и повишена смъртност при приема на някои от тях,” заяви д-р Christian Gluud от Copenhagen University Hospital в Дания и съавтор на проучването.

Приемът на Vitamin A, Vitamin E и бета-каротин е свързан по дозо-зависим начин с увеличението на риска за фатален изходи, докато при Vitamin E не се наблюдава подобна връзка – негативният ефект се наблюдава и при ниски дози. Твърде спорно е дали подобни усложнения са свързани и с Vitamin С и селен, като за по-категорично становище са необходими допълнителни проучвания.

Авторите са анализирали 385 публикация до края на 2005, повечето от които са свързани с прием на антиоксиданти за първична и вторична превенция на тежки заболявания (предимно сърдечносъдови и злокачествени). Резултатите показват, че някои витамини-антиоксиданти не само че нямат сигнификантен ефект върху смъртността, но дори я увеличават с около 5%.

„Не са ясни механизмите на усложненията, свързани с тези хранителни добавки, но вместо да профилактират сърдечносъдовите и злокачествените заболявания, те изглежда ги ускоряват”, допълни д-р Gluud.

Подобно предходно обзорно проучване върху ефекта на антиоксидантите върху честота на гастроинтестинални злокачествени тумори, включващо 170 525 пациенти и публикувано през 2004 година в списание Lancet, не успя да докаже важни предимства на витамините в сравнение с плацебо. (ИТ)

Използван източник:

1. Bjelakovic G., Nikolova D., Gluud L. et al. Mortality in randomized trials of antioxidant supplements for primary and secondary prevention. JAMA 2007; 297: 842-857 http://jama.ama-assn.org