Теглото при раждане определя риска за инфекции през детството01/06/2007
Теглото при раждане е важен фактор, който определя риска за чести инфекции през детството, като колкото по-ниска е телесната маса, толкова вероятността за инфекциозни заболявания впоследствие е по-голяма, показаха резултатите от популационно-базирано кохортно проучване на Hviid и Melbye от Statens Serum Institut в Копенхаген, публикувани в American Journal of Epidemiology (1). “Имунната система при преждевременно родените деца и тези с интраутеринна хипотрофия е особено незряла, което определя високата смъртност от инфекциозни усложнения в неонаталния период” коментират авторите. “Липсват обаче данни за честотата на инфекциите по време на детството в тази рискова група от пациенти”. Екипът е проследил всички деца, родени в Дания в периода 1977-2004 година (1.7 милиона). Анализирана е информация относно антропометричните показатели при раждане, гестационната възраст и броя на хоспитализациите по повод на инфекциозни заболявания до 14-годишна възраст. Статистическата обработка на резултатите показва, че колкото по-ниска е телесната маса при раждане, толкова по-висок е рискът за инфекциозни усложнения. За всеки 500 грама редукция на теглото, честотата на хоспитализации поради инфекциозно заболяване нараства с почти 10%, като тази зависимост е валидна за възрастовия период 0-14 години. “Подобна асоциация се наблюдава не само при недоносените деца, но и при родените на термин, между 37 и 41 гестационна седмица, което показва, че тя не зависи от фактори като недоносеност,” твърдят д-р Hviid и д-р Melbye. Недоносените, децата с малформации или ниско тегло при раждане са изложени на най-висок риск за инвазивна пневмококова инфекция, според данните от друго популационно кохортно проучване, публикувано през април в списание Pediatrics (2). “Инвазивната пневмококова инфекция* (менингит, сепсис, пневмония), предизвикана от Streptococcus pneumoniae, е сред водещите причини за смъртност в световен мащаб, като броят на смъртните случаи достига 1.6 милиона годишно (основно при деца),” според д-р Barbara Mahon и сътр. от Boston University School of Public Health в САЩ. “Въпреки че по-голяма част от децата се колонизират с пневмококи още в ранна възраст, незначителна част от тях развиват тежки инфекции, като причините за това остават неизвестни,” добавят изследователите. В проучването са включени всички деца, родени между 1980 и 2001 в три региона на Дания, като целта е била да се проучи връзката между пре- и перинаталните фактори като тютюнопушене на майката, гестационна възраст, антропометрични показатели и риска за хоспитализация поради пневмококова инфекция до навършване на 12-годишна възраст. Обхванати са общо 338 504 участници, от които 1052 са били хоспитализирани. Почти 82% от приетите за болнично лечение са били с пневмония. Най-висока честота на хоспитализациите (над 200 на 100 000 души население годишно) е била регистрирана в най-малката възрастова група (0-6 месеца и 7-24 месеца). Анализът на данните показва, че преждевременното раждане, интраутеринната хипотрофия, наличието на малформации и ниският Апгар скор (под 7, отчетен на петата минута) са основните рискови фактори за развитие на инвазивна пневмококова инфекция. Не е отчетена статистическа разлика във възрастовите групи над 24 месеца по отношение на майчиното тютюнопушене през бременността. (КД) * След регистрирането на пневмококова конюгирана ваксина (PCV) в Европа през 2001 година, редица страни въведоха препоръки за приложение на ваксината при специфични групи пациенти. Седемвалентната пневмококова конюгирана ваксина (Prevenar) е част от рутинния детски имунизационен календар в САЩ от 2001 година. Тя осигурява защита срещу седемте главни циркулиращи серотипа на Streptococcus pneumoniae. PCV (Prevenar) е единствената пневмококова конюгирана ваксина, одобрена до момента в Европа. В България са регистрирани пневмококовите ваксини Pneumo 23 на Sanofi Pasteur (полизахаридна пневмококова ваксина срещу 23 серотипа на Str. Pneumoniae) и Prevenar на Wyeth (за активна имунизация на кърмачета и малки деца от 2 месеца до 2-годишна възраст срещу инвазивни заболявания (включително бактериемия, сепсис, менингит, пневмония), причинени от серотипове 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, и 23F) Използвани източници: 1. Hviid А. and Melbye М. The impact of birth weight on infectious disease hospitalization in childhood. Am J Epidemiol 2007; 165: 756-761 http://aje.oxfordjournals.org 2. Mahon B., Ehrenstein V. et al. Perinatal risk factors for hospitalization for pneumococcal disease in childhood: A population-based cohort study. Pediatrics 2007; 119: e804-e812 http://pediatrics.aappublications.org