Предиктори за траен терапевтичен отговор при HBeAg-негативен хроничен хепатит В


md 01/06/2007

Изходните нива на аланин аминотрасферазата (ALAT) и на хепатит В вирус (HBV) ДНК, възрастта на пациента, полът и генотипът на инфектиращия HBV са фактори, които могат да окажат значимо влияние върху комбинирания посттерапевтичен отговор след проведено 48-седмично лечение с peginterferon alpha-2a и/или с lamivudine на HBeAg-негативен хроничен хепатит В, показаха резултатите от международно рандомизирано проучване, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.