Posaconazole при химиотерапия-индуцирана неутропения


md 01/06/2007

Антимикотикът от групата на азолите – posaconazole* води до значимо намаляване на гъбичните инфекции при болни на химиотерапия за остра миелогенна левкемия (ОМЛ) и миелодиспластичен синдром (МДС), показаха резултатите от проучване, публикувани през януари в The New England Journal of Medicine (1). Авторите доказват превъзходството на новото средство пред fluconazole и itraconazole както и сигнификантно […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.