Острият миокарден инфаркт с Q-зъбец е с по-лоша прогноза


md 01/06/2007

Наличието на патологични Q-зъбци в инфарктните отвеждания при остър миокарден инфаркт със ST-елевация (STEMI) e самостоятелен предиктор за повишена смъртност до 30-ия ден след инцидента при лекувани с фибринолитична (тромболитична) терапия пациенти, потвърди нов анализ на данните от проучването Hirulog Early Reperfusion Occlusion 2 (HERO-2) (1). При тази група, поради по-лошата й краткосрочна прогноза, е […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.