Новости за тромбемболичния риск при сърдечна недостатъчност


md 01/06/2007

Нов post hoc анализ на данните от проучването SCD-HeFT (Sudden Cardiac Death in Heart Failure Trial) за първи път показа, че ниската фракция на изтласкване на лявата камера (ЛКФИ) е самостоятелен предиктор за тромбемболизъм (ТЕ) при хронична сърдечна недостатъчност и терапията с amiodarone или с имплантируем кардиовертер-дефибрилатор (ICD) намалява наполовина риска за подобни събития (1). […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.