Новини от Европейската лекарствена агенция


md 01/06/2007

Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина (CHMP) към Европейската лекарствена агенция (ЕМЕА) (www.emea.europa.eu) даде през април положително становище за първия медикамент, оценен по новата ускорена процедура за разглеждане. Soliris (eculizumab) на Alexion ще се прилага за намаляване на хемолизата при пациенти с пароксизмална нощна хемоглобинурия (ПНХ) – рядко заболяване, при което еритроцитите се разграждат […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.