Нови стандарти за скринингова мамография01/06/2007
Нови стандарти за скринингова мамография при жени на възраст 40-49 години публикува през април American College of Physician в списание Annals of Internal Medicine (1). Препоръка 1. При жени на възраст 40-49 години е необходима периодична индивидуална оценка на риска за рак на гърдата, за да се прецизира необходимостта от скринингова мамография. Във възрастовата група 40-49 години, рискът за рак на гърдата варира от 0.4% (при жени без рискови фактори) до 6% (при жени с няколко рискови фактори). Фактори, които повишават вероятността за рак на гърдата са: напреднала възраст, фамилна анамнеза, късно първо раждане и ранно менархе. Рискът за развитие на инвазивен рак на гърдата може да се оцени количествено чрез калкулатора на National Institute of Health (www.cancer.gov/bcrisktool)[SO] MD. Препоръка 2. Пациентките на възраст 40-49 години трябва да се информират за предимствата и страничните ефекти на скрининговата мамография Намалението на смъртността е най-важното предимство на скрининговата мамография, извършвана веднъж на 1-2 години при жени в тази възрастова група. Резултати от скорошен мета-анализ показват намаление с 15% на смъртността от рак на гърдата при проследяване за период от 14 години. Рискове при скрининговата мамография са фалшиво позитивните резултати, експозиция на радиация и болка. Препоръка 3. Решението за скринингова мамография във възрастовата група 40-49 години трябва да се основава на съотношението полза/риск, желанието на пациентката и индивидуалния риск Необходимо е лекарите да подпомогнат преценката на пациентките за предимствата и недостатъците на метода. Жени, които има по-висок от средния риск за рак на гърдата, имат по-голяма полза от скринингова мамография, в сравнение с жени с по-нисък от средния риск за заболяването. Препоръки на други медицински асоциации: - American Cancer Society (2006) препоръчва извършване на скринингова мамография всяка година след 40-годишна възраст, докато пациентките са в добро общо състояние - American College of Obstetrician and Gynecologists (2003) препоръчва скринингова мамография на 1-2 години при жени на възраст 40-49 години - U.S. Preventive Services Task Force (2002) препоръчва скринингова мамография (със или без клиничен преглед) на 1-2 години в тази възрастова група - Canadian Task Force On Preventive Health Care (2001) не смята, че са налице достатъчно данни, които да подкрепят или отхвърлят ефективността на скрининговата мамография при жени на 40-49 години с междинен риск за рак на гърдата. Според стандарта, след навършване на 40 години жените трябва да бъдат информирани за предимствата, недостатъците и усложненията на метода (ИТ) За допълнителна информация: В Медицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) може да намерите повече от 70 материала, посветени на диагнозата и лечението на рака на гърдата Използван източник: 1. Screening mammography for women 40 to 49 years of age: a clinical practice guideline from the American College of Physician. Ann Intern Med 2007; 146: 511-515 www.annals.org Изводите за клиничната практика - Наличните данни сочат, че във възрастовата група 40-49 години скрининговата мамография намалява смъртността от рак на гърдата и необходимостта от адювантна химиотерапия. Честотата на фалшиво позитивните резултати може да е сравнително висока, което не трябва да обезкуражава жените да продължат да използват този диагностичен метод - Текущите стандарти препоръчват решението за прилагане на скринингова мамография да се вземе след преценка на индивидуалните рискови фактори, както и предимствата, недостатъците и неблагоприятните странични ефекти на метода