Клинични случаи: Пелиоза на слезката със спонтанна руптура


md 01/06/2007

Пелиозата e съдово нарушение, характеризиращо се с множествени, напълнени с кръв, кистоподобни кухини, разположени в паренхима на солидните органи, които принадлежат към мононуклеарната фагоцитна система (черен дроб, слезка, костен мозък, лимфни възли). Първият клиничен случай е описан в литературата от Schoenland още през 1916 година – пелиоза на черния дроб (peliosis hepatis). Има докладвани редки […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.