Клиничен случай: склеродермия с калциноза


md 01/06/2007

Склеродермията* е ревматологично заболяване, което се различава от останалите подобни състояния по наличието на мекотъканна патология, феномен на Raynaud и гастроинтестинално ангажиране, показва клиничен случай, представен в списание Applied Radiology (1). Жена на 40 години, с двегодишна анамнеза за феномен на Raynaud, постъпва в болница поради втвърдяване на кожата на пръстите на ръцете. Пет седмици […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.