Keppra е ефективен и при парциални гърчове при малки деца01/06/2007
Keppra (levetiracetam) (www.keppra.com) на UCB е ефективен като допълваща терапия за лечение на парциални пристъпи при деца на възраст от един месец до четири години, показаха резултати от фаза 3 многоцентрово, двойно-сляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано проучване, съобщи през април интернет портала PipelineReview (1). Епилепсията е едно от най-честите неврологични заболявания при деца. Ефектите й върху психиката и социалното развитие в тази възрастова група са комплексни. „Има малко изследвания, които оценяват ефикасността на антиепилептични медикаменти при толкова малки деца. Данните сочат, че Keppra е ефективен при лечението на парциални пристъпи, които са резистентни на контрол с други медикаменти,” заяви проф. Jesus Eric Pina-Garza от Vanderbilt University в Nashville, САЩ. Резултатите от новото проучване показват, че 43.1% от лекуваните с Keppra пациенти са постигнали поне 50% намаление на честотата на пристъпите, в сравнение с 19.6% в плацебо групата. Най-честите странични ефекти от терапията с медикамента са сомнолентност и раздразнителност. Целта е била да се оцени ефикасността и толерансът при приложението на Keppra (20-50 mg/kg дневно) при деца на възраст от един месец до четири години. Преди започването му, болните са имали поне два парциални пристъпа седмично, въпреки лечението с други (един или два) антиепилептични медикамента. Ефикасността от терапията е регистрирана с 48-часово ЕЕГ в началото и в края на изследването. „Това е второто двойно-сляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано проучване за Keppra при деца с парциални гърчове. Положителните резултати ще послужат за регистриране на допълнително ново показание за приложение на медикамента,” заяви Peter Verdru, вицепрезидент в UCB. В Европа Keppra е одобрен за допълваща терапия при парциални пристъпи със или без вторична генерализация при възрастни и деца на възраст над четири години с епилепсия, и за допълваща терапия при ювенилна миоклонусна епилепсия при възрастни и подрастващи на възраст над 12 години. Медикаментът може да се прилага и като интравенозна инфузия (концентрираният разтвор е 100 mg/ml). (ИТ) Използван източник: 1. PipelineReview. UCB announces positive top-line phase III results for Keppra as adjunctive therapy for partial onset seizures in pediatric patients from one month to less than four years of age. www.pipelinereview.com Допълнителна информация за Keppra: Медицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) Keppra с нова индикация като допълваща терапия MD 2007, Бр. 2, март Keppra с нова индикация за приложение. MD 2006; Бр. 7, септември Нова лекарствена форма на Keppra®. MD 2006; Бр. 3, април Keppra ефективен при идиопатична генерализирана епилепсия. MD 2005; Бр. 10, декември Keppra ефективен и като първа линия монотерапия при епилепсия MD 2005; Бр. 8, октомври Keppra одобрен като допълваща терапия при ювенилна миоклонусна епилепсия MD 2006; Бр. 5, юни