Хипотезата за „общата почва”01/06/2007
Обструктивната сънна апнея се свързва с повишен риск за сърдечносъдово заболяване - вероятно поради това, че хората с това разстройство на съня по-често имат метаболни нарушения като централно затлъстяване, дислипидемия (нисък HDL холестерол, повишени триглицериди), високо артериално налягане, инсулинова резистентност и хипергликемия, които са сърдечносъдови рискови фактори (самостоятелно или като компоненти на метаболния синдром), дори след изключване на влиянието на адипозността. Диабет тип 2 типично има сходен метаболен профил, поради което не е изненадващо, че 40% от обезните хипертензивни пациенти със сънна апнея имат също така и нарушение в глюкозната хомеостаза. И диабет тип 2 и ОСА се срещат често в общата възрастна популация, но изглежда, че много от случаите на ОСА сред пациентите с диабет остават недиагностицирани. Механизмите за връзката между двете заболявания са сложни, но те имат „обща почва” – затлъстяването. ОСА предразполага към диабет, а диабетът повишава риска за сънна апнея... Диабетът може да води до автономна дисфункция, която да причинява нарушения в дихателната функция и по-специално в отговора към хипоксия и хиперкапния, а те от своя страна - до развитието на симптоматична ОSA. Дори при пациенти без затлъстяване, но с автономна невропатия, по-често се диагностицира сънна апнея.