Хипотезата за „общата почва”


md 01/06/2007

Обструктивната сънна апнея се свързва с повишен риск за сърдечносъдово заболяване – вероятно поради това, че хората с това разстройство на съня по-често имат метаболни нарушения като централно затлъстяване, дислипидемия (нисък HDL холестерол, повишени триглицериди), високо артериално налягане, инсулинова резистентност и хипергликемия, които са сърдечносъдови рискови фактори (самостоятелно или като компоненти на метаболния синдром), дори […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.