HDL параметри – свързани с риска за рекурентен венозен тромбемболизъм?


md 01/06/2007

Високите нива на аполипопротеин A1, HDL-холестерол и на големи HDL частици са свързани с намален риск за развитието на рекурентен венозен тромбемболизъм (ВТЕ), показаха резултатите от проучването AUREC (Austrian Study of Recurrent Venous Thromboembolism), публикувани в списание Circulation (1). При пациенти с единичен епизод на непровокиран ВТЕ, рискът за повторен епизод е намален наполовина при […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.