Терапията с инхалаторен кортикостероид, прилаган в ранна детска възраст, не профилактира астмата01/05/2007

Прилагането на инхалаторен кортикостероид при деца с бронхообструктивен синдром в ранна детска възраст не профилактира астмата, нито намалява бронхиалната реактивност, показаха резултатите от рандомизираното, двойно-сляпо контролирано проучване IFWIN (Inhaled Fluticasone propionate in Wheezy Infants), публикувани в списание Lancet (1). Бронхообструктивният синдром се среща сравнително често в ранна детска възраст, предизвиква се от различни етиологични фактори, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.