Синдром на калцифилаксия при хронична бъбречна недостатъчност01/05/2007

Аналозите на витамин D* и фосфат свързващите медикаменти** играят много важна роля в лечението на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН), поради което клиницистите трябва да знаят как да ги прилагат, за да избегнат нарушенията в костния и минералния метаболизъм, както и съдовата калцификация при тази група болни, са основните изводи от доклади, представени на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.