Растежният хормон не е средство за подмладяване01/05/2007
Растежният хормон е неефективен като терапия срещу остаряването (anti-aging therapy - AAT) при здрави възрастни хора, като в тази популация често води до нежелани странични действия, показаха резултатите от проучване, публикувани през януари в списание Annals of Internal Medicine (1). Въпреки че растежният хормон (growth hormone - GH) не е одобрен от FDA да се прилага като AAT, той се използва в различни „подмладяващи програми” за „връщане на биологичния часовник назад”. В мета-анализа са включени данните от 31 рандомизирани контролирани проучвания, публикувани в MEDLINE и EMBASE, с общо 220 участници (107 пациент-години проследяване). Средната възраст на участниците е била 69 години и средният индекс на телесна маса – 28 kg/m2. RH e бил прилаган за средно 27 седмици при средна начална доза 14 mcg/kg/ден. Установено е било намаление на общата адипозна тъкан с 2.1 kg, като с толкова (2.1 kg) се е увеличила общата телесна маса. Според очакванията, лечението не е довело до значима промяна в телесното тегло (редукция с 0.1 kg), но е настъпило леко подобрение в телесната структура. Нивата на общия холестерол са се понижили (–0.29 mmol/l), но промяната е била статистически недостоверна след изключване на намалението на мастната тъкан. GH не е бил свързан със значим благоприятен ефект върху костната минерална плътност или върху серумните нива на останалите липиди. Приложението му е довело до нежелани реакции като едем на меките тъкани, артралгия, гинекомастия, синдром на карпалния тунел. В допълнение, терапията с RH може да повишава риска за диабет тип 2 и нарушен глюкозен толеранс, а тези нарушения в глюкозната хомеостаза са по-чести при възрастните хора. Доказателствата, че растежният хормон може да се прилага като ААT поради добър профил на ефективност и безопасност са неубедителни, смятат авторите на анализа. Прилагането на RH при здрави възрастни хора може да води до незначителна промяна в телесната структура, но до повишен риск за нежелани лекарствени реакции. Въз основа на тези данни, той не може да бъде препоръчан като терапия срещу остаряването, е изводът. (ДЯ) Използван източник: 1. Liu H.,Bravata D., Olkin I. et al. Systematic Review: The safety and efficacy of growth hormone in the healthy elderly. Ann Intern Med 2007, 146 (2):104-115 www.annals.org/cgi/content