Профилактика на кариес01/05/2007

Превенцията на кариеса, най-често срещаното заболяване на твърдите зъбни тъкани, изисква редовни прегледи при стоматолог, поддържането на добра устна хигиена и прилагането на флуорсъдържащи пасти и медикаменти. Флуорната профилактика е особено необходима при деца, бременни жени и хора в напреднала възраст.

Флуорът повишава минерализацията на зъбите преди ерупцията им, ограничава броя на засегнатите от кариес или пулпит временни и постоянни зъби, забавя прогресирането на кариозния процес и предотвратява появата на вторичeн кариес. Ефектът от флуорната профилактика е свързан и с инхибиране на развитието на микроорганизми в зъбната плака, което възпрепятства увреждането на венците и пародонта.

Профилактичната дневна доза флуор се различава при отделните възрастови групи. Експертите препоръчват следните дози въз основа на възрастта на индивида:

– Между шест месеца и три години – 0.25 mg

– Между три и шест години – 0.50 mg

– Между шест и 16 години – 1.0 mg

Необходимият дневен прием на флуориди може да се осигури не само чрез флуорсъдържащи медикаменти и добавки, но и чрез консумацията на подходящи минерални води. Минералната вода “Девин”(син етикет), извираща от дълбочина 700 m при температура 44С, като естествен източник на флуориди (флуорно съдържание 4.0 mg/L) е изключително полезна за превенция на най-често срещаните стоматологични заболявания, сред които водещо място заема кариесът.

За всекидневна консумация от възрастни се препоръчват води с минерално съдържание на флуориди не по-високо от 4 mg/L. Важно изискване при деца под седемгодишна възраст е консумираната натурална минерална вода да съдържа флуориди не повече от 1.5 mg/L, тъй като при тях се провежда профилактика с флуорсъдържащи медикаменти.

Едновременното приложение на минерална вода с високо съдържание на флуориди и флуорсъдържащи медикаменти за продължителен период от време крие риск от предозиране и развитие на зъбна флуороза (оцветяване на зъбите от светлокафяво до черно в зависисмост от степента на интоксикация).

Водите с високо флуорно съдържание са подходящи за индивиди в напреднала възраст с цел профилактиране на остеопорозата. По последни данни, 800 000 жени и 150 000 мъже в България са с остеопороза, а 43% от жените в зряла възраст са с намалена костна плътност.

Диетолозите препоръчват натуралните минерални води да се редуват с изворни. Поради ниското си флуорно съдържание (0.18 mg/L), изворната вода “Девин” (розов етикет) не може да се използва за профилактика на кариеса, но приятният й вкус, слабата минерализация (под 82 mg/L) и ниското съдържание на натрий (под 4.5 mg/L), я правят особено подходяща за директна консумация при кърмачета и малки деца.