Pexelizumab – без допълнителна клинична полза при ОМИ със ST елевация01/05/2007

Моноклоналното хуманизирано антитяло pexelizumab, използвано като допълнително средство към първичната перкутанна коронарна интервенция при пациенти с остър миокарден инфаркт със ST елевация (STEMI), не води до намаляване на смъртността или до подобряване на клиничните резултати, показаха резултатите от проучването APEX AMI, публикувани през януари в JAMA (1). Рexelizumab свързва С5 компонента на системата на комплемента […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.