PDE-5 инхибиторите са ефективни и безопасни при мъже с диабет01/05/2007

Терапията на еректилната дисфункция (ЕД) с инхибитори на фосфодиестераза тип 5 (PDE-5) – sildenafil (Viagra), vardenafil (Levitra) и tadalafil (Cialis), при мъже с диабет е ефективна и безопасна, показаха резултати от мета-анализ, публикуван през януари в Cochrane Database of Systematic Reviews (1).

Пациентите с диабет имат три пъти по-висока честота на ЕД, сочат данни на National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, като причините за това са многофакторни. Въвеждането в практиката на PDE-5 инхибиторите, които засилват ефектите на азотния окис/оксид (NO) и поради това водят до увеличен приток на кръв, доведе до значителен напредък в терапията на заболяването.

“Изводите от проучването не са изненадващи – те потвърждават ефикасността и безопасността на тази група лекарства при широк кръг пациенти,” заяви д-р Moshe Vardi от Carmel Medical Center в Израел и водещ автор на анализа.

Цел на изследването е да се установи доколко тези медикаменти са ефективни и при мъже, страдащи от диабет. Резултатите показват, че прилагането на PDE-5 инхибиторите води до подобрение на всички показатели за ЕД и е свързано с 26.7% по-успешни опити за пълноценен сексуален акт, в сравнение с плацебо.

В мета-анализа са включени осем клинични проучвания с общо 1759 пациенти (80% с диабет тип 2 и 20% с диабет тип 1), които сравняват ефективността на трите PDE-5 инхибитори с плацебо. Повечето от изследванията са с продължителност 12 седмици.

Най-честите неблагоприятни странични ефекти от терапията са били главоболие, зачервяване, оплаквания от страна на горните дихателни пътища и грипоподобни симптоми, като рискът за развитие на тези симптоми е бил 4.8 пъти по-висок в сравнение с контролната група.

PDE-5 инхибиторите могат да се приемат при нужда, но за провеждането на правилно лечение и избягването на възможни лекарствени взаимодействия е необходима консултацията с лекар.

Докато резултатите от мета-анализа доказват краткосрочната безопасност на терапията с тези медикаменти, авторите смятат, че са необходими допълнителни проучвания за установяване на дългосрочните им ефекти. (ИТ)

Използван източник:

1. Vardi M. et Nini A. Phosphodiesterase inhibitors for erectile dysfunction in patients with diabetes mellitus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007; Issue 1 http://www.cochrane.org