Новости в терапията на АД01/05/2007

– Atopiclair, нестероиден крем, има добра поносимост и значимо намалява симптомите на атопичен дерматит (АД) при деца, показаха резултатите от проучване на Boguniewicz и сътр., представени на годишната среща на Американската академия по дерматология (1).

В рандомизираното, двойно-сляпо, плацебо-контролирано мултицентрово проучване с продължителност 43 дни, са участвали 142 деца на възраст от шест месеца до 12 години, с диагностициран лек или среден по тежест АД.

Участниците са преустановили приема на системни стероиди 14 дни и на локални стероиди или на калциневринови инхибитори седем дни преди началото на проучването.

Още на междинния етап (трета седмица) при 76.8% от участниците в групата на Atopiclair се е установило значително повлияване на симптомите (еритем, васкуларизация, екскориация, наличие на крусти и едем в засегнатите участъци), докато в групата на плацебо не е настъпила промяна. Терапевтичният отговор е бил траен до 43-ия ден (р<0.0001).

Индексът SCORAD е бил подобрен при прилагането на крема от 8.0 (изходен) на 2.6 в края на проследяването (р<0.0001). При 39.1% в активно лекуваната група е регистрирано подобрение още на осмия ден в сравнение с 0% при контролите на плацебо (р<0.0001).

Не са наблюдавани странични реакции, пряко свързани с прилагането на крема.

Atopiclair е одобрен от FDA за симптоматично лечение при възрастни с атопичен дерматит. Прилага се само по лекарско предписание.

Използван източник:

1. A multicenter, randomized, vehicle-controlled clinical study to examine the efficacy and safety of MAS063DP nonsteroidal cream in the management of mild to moderate atopic dermatitis in infants and children. Poster 705 http://www.aad.org

– Pimecrolimus крем 1% (Elidel) е безопасен и ефективен при лечението на атопичен дерматит (АД), сочат резултатите от проучването El Paso (Elidel Patient Self-Observation study), представени на годишната среща на Американската академия по дерматология (1).

Според авторите на проучването, всекидневното приложение на Elidel има безопасен профил и висока ефективност при всички пациенти, като изявата на нежелани реакции по време на лечението е минимална.

В обсервационното изследване с продължителност 15 седмици, са участвали 3502 души, на възраст от четири месеца до 85 години. Пациентите са можели да използват едновременно с рimecrolimus и други средства като локални и системни стероиди, антихистамини, емолиенти.

Тежестта на АД е оценявана според симптомите на заболяването по шестбална скала (екскориации, сърбеж, лихенификация). Процентът на пациентите с тежкопротичащ дерматит е намалял значимо (от 25% в началото на 7% в края на проучването), като броят на случаите с лекопротичащо заболяване се е увеличил от 9% на 55%.

Добра ефективност на препарата е била установена при 83.5%, а добра поносимост на крема при 91% от участниците. Странични реакции като иритация, сърбеж, зачервяване и влошаване на заболяването са наблюдавани при 6.3%.

Използван източник:

1. Safety and efficacy of pimecrolimus cream 1% in the daily practice – results of the Elidel Patient Self-Observation (El Paso) study in 3502 patients with atopic dermatitis in Germany. Poster 726

– Оmalizumab* е високо ефективен за лечение на рефрактерен атопичен дерматит при пациенти с хроничен прием на стероиди, показаха резултатите от проучване на LanAnh и сътр., представени на годишната среща на Американското дружество по алергология, астма и имунология в края на 2006 година (1).

По време на проучването, всички участници са имали подобрение на клиничните симптоми, но най-изразено – тези, които са имали високи серумни нива на имуноглобулин Е (IgE). При 35.7% от тях, заболяването е имало обратно развитие. Клинично подобрение е наблюдавано дори след повторен контакт с алергена, като по-голямата част от случаите са били с хранителна алергия.

Omalizumab е бил прилаган подкожно в дозировка от 150 до 300 mg на всяка втора и четвърта седмица. Периодът за подобряване на симптомите е бил от 20 до 140 дни, като при повечето от пациентите подобрението е настъпило след четвъртия месец от началото на терапията.

Медикаментът предствалява рекомбинантно хуманизирано моноклонално антитяло, насочено срещу IgE, което потиска имунния отговор при антигенна стимулация.

Лечението с него води до значимо намаление на серумните нива на свободните IgE и до потискане на експресията на IgE-рецепторите върху базофилните и дендритните клетки. Още първите проучвания при пациенти с лека астма показват, че оmalizumab инхибира алерген-индуцираните промени в белите дробове по време на двете фази на бронхоконстриктивния отговор. (КП)

* оmalizumab може да предизвика нежелани реакции като главоболие, вирусни инфекции и локални реакции на мястото на инжектиране. Той бе одобрен от FDA през юни 2003 с търговското име Xolair (www.xolair.com) на фирмите Genentech и Novartis. До момента не е регистриран в България

Използван източник:

1. Presentation title: Efficacy of Omalizumab for the Treatment of Atopic Dermatitis. Abstract P190 http://www.acaai.org