МЕСЕЧЕН ДИАЛОГ01/05/2007

Новости в лечението на астмата и атопичния дерматит са двете главни теми за продължаващо медицинско образование в тази книжка.

Терапевтичният алгоритъм, предложен от Международния консенсус за астма (GINA http://www.ginasthma.org), както и новата клинична класификация на това заболяване, в зависимост от степента на контрол, ще намерите в рубрика Алергология. Допълнителна информация за бременност и астма, може да четете в рубрика Акушерство и гинекология.

Мястото на бета-блокерите при хронична бъбречна недостатъчност, е тема, която предлагаме на колегите с интереси в областта на нефрологията и фармакологията. Оригиналната обзорна статия, която сме ползвали, е с водещ автор проф. д-р George Bakris (www.rushu.rush.edu/prevent/faculty_bakris.html), който е един от световните светила в областта на превантивната и вътрешната медицина, както и е директор на научен център по хипертония/клинични изследвания в нефрологията. Авторите на тази публикация са базирали своите изводи и препоръки на 122 източника…

Кой лекар и кога е дал пълно описание на angina pectoris и каква е причината за ангинозната болка при кардиалния синдром X – отговорите може да потърсите в рубрика Кардиология. Статията е базирана на публикация, чийто водещ автор – проф. д-р Paolo Camici (www1.imperial.ac.uk/medicine/people/paolo.camici) е световно име в областта на кардиологията…

Отново сме дайджестирали информация от последните броеве на специализирани медицински издания или дори от такива, които все още се намират под печат (използвали сме само електронните им версии, тъй като твърдите копия тепърва ще видят бял свят). Но, с това май не ви съобщавам нещо ново – основните ни информационни източници винаги са посочени на страница 4 в списанието.

В тази книжка, както и във всички останали (вече 27 на брой), винаги посочваме къде може да намерите всяка използвана от нас статия или абстракт в Интернет. В това отношение, нашите издания – MD, Доктор Д и КардиоД са уникален модел на специализирани медицински издания. Затова, преглеждайте използваните източници под линия и посещавайте техните сайтове в Интернет. Те са част от световната виртуална медицина.

По-необичайно, дори и за нас, е че в този брой ви предлагаме източник от…1772 година (Medical Transactions, издание на Royal College of Physicians). Ако отидете на посочения адрес, ще прочетете класическото описание на симптомите на болест, която много от вас срещат реално всеки ден.

Приятно четене на МD

Моля, предайте броя и на колеги