Atorvastatin с нови показания за приложение01/05/2007

FDA одобри пет нови показания за приложение на atorvastatin: за намаляване на риска за нефатални миокардни инфаркти (МИ), фатални и нефатални инсулти, при някои видове сърдечни операции, хоспитализация по повод на сърдечна недостатъчност и стенокардия при пациенти със сърдечни заболявания (1).

Atorvastatin е първият холестерол-понижаващ медикамент, който получава одобрение от регулаторните органи за намаление на риска за хоспитализация поради сърдечна недостатъчност.

Коронарната болест на сърцето засяга повече от 15 милиона американци, като всяка година се регистрират около 300 000 случая на повторен МИ. Директните и индиректните финансови разходи за лечение на заболяването ще достигнат $152 милиарда през 2007, според данни на Американската кардиологична асоциация (AHA).

Решението за одобрение на новите показания се базира основно на резултатите от проучванията TNT и IDEAL, които бяха включени като референции към новите стандарти за лечение, публикувани от Американската кардиологична асоциация (AHA) и Американската колегия по кардиология (ACC) през 2006.

Резултатите от TNT показаха, че приложението на atorvastatin 80 mg дневно води до намаление на риска за значими сърдечносъдови инцидентни (с 22%) и на риска за хоспитализация поради сърдечна недостатъчност (с 26%), в сравнение с дозировката от 10 mg дневно.

TNT e петгодишно проучване, което включва повече от 10 000 пациенти със сърдечни заболявания и повишен LDL-холестерол. Това е най-голямото и най-продължителното изследване за ефективността и безопасността на atorvastatin 80 mg дневно.

Atorvastatin е най-предписвания холестерол-понижаващ медикамент в света с натрупан опит от близо 133 милиона пациент/години. Медикаментът е преминал мащабна програма за изследване, включваща повече от 400 клинични проучвания с 80 000 пациенти. (ИТ)

* atorvastatin е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Sortis (на Pfizer), Atoris (на KRKA) и др.

Акроними на клиничните проучвания:

TNT – Treating to New Targets

IDEAL – Incremental Decrease in Endpoints through Aggressive Lipid Lowering

За допълнителна информация:

В Медицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) може да намерите повече от 70 материал, свързани с atorvastatin

Използван източник:

1. Medical News Today 08.03.2007. Atorvastatin receives FDA approval for five new indications in patients with heart disease. http://www.medicalnewstoday.com