Алгоритъм за лечение на атопичен дерматит01/05/2007

През 2006 година бяха издадени стандарти за диагноза и лечение на атопичния дерматит (АД), разработени съвместо от European Academy of Allergy and Clinical Immunology и American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology (1). Указанията са практично ръководство за дерматолози и педиатри в Европа и Северна Америка.

Стъпалообразният алгоритъм за лечение на АД включва четири етапа:

Етап 1: Пациенти с ксероза имат нужда само от основни грижи, които включват мерки за овлажняване на кожата с цел да се възстанови нейната защитна бариерна функция, както и избягване на контакт с провокиращи фактори (инхалаторни, хранителни или локални иритантни)

Етап 2: При пациенти с лек до умерен дерматит трябва да се прилага лечение от етап 1 заедно с локални кортикостероиди (КС). Локални инхибитори на калциневрина могат също да бъдат използвани при болни над двегодишна възраст. В допълнение, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за локална бактериална инфекция, която усложнява дерматита

Етап 3: Болните с умерен до тежък АД трябва да получават лечение с локални КС или с локални инхибитори на калциневрина при случаи над двегодишна възраст

Етап 4: Болни с рецидивиращ или тежък АД могат да се нуждаят от системна терапия с антибиотици за намаляване на бактериалната колонизация, кратки курсове със системни КС и дори имунна супресия с cyclosporinе или с azathioprine

Ползите от антихистамините (поне по отношение на кожните изменения), фототерапията при деца или имунотерапията са по-малко уточнени.

Пациентите трябва да бъдат обучавани как да се грижат правилно за кожата си.

Анализ на данните от четири проучвания показва, че диетата на майките по време на бременността или на лактацията не намалява риска за атопичен дерматит при техните деца до 18-месечна възраст (RR 1.01). АД не може да бъде профилактиран от интервенции в диетата на майката и промени по време на бременността, е изводът на авторите (2).

Децата с атопичен дерматит развиват eczema herpeticum при контакт с Varicella zoster virus. Тъй като настоящите ваксини против варицела съдържат потиснати живи вируси, то ваксинирането на деца с атопична екзема може да доведе до свързана eczema herpeticum.

Проучване, оценило профила на ефективност и безопасност на ваксината при 160 деца с АД, на възраст от една до девет години, не установи обаче влошаване на АД след ваксинирането. Честотата на сероконверсия е 88.9% за 12 месеца, което показва отличен имунен отговор, смятат авторите (3). Нито едно от децата не е развило везикуларен обрив.

Група от 160 деца не е достатъчно голяма, за да се направи окончателен извод дали ваксината против варицела има добър профил на безопасност при АД, но свързаните с нея усложнения са много редки в хода на това проучване.

Тъй като децата с атопичен дерматит имат повишен риск за тежка eczema herpeticum при контакт с варицела, ваксинирането изглежда по-безопасно решение при тях, е основният извод.

Според авторите на новите указания за лечение на АД, рисковете и ползите от локалните калциневринови инхибитори са сходни с останалите лекарствени средства, включително с локалните кортикостероиди (4).

Поради липсата на окончателни данни за дългосрочните им ефекти, локалните калциневринови инхибитори не трябва да се прилагат като средства на първи избор, както и при деца под двегодишна възраст.

Анализ на данните от шест клинични проучвания, обхванали над 1000 деца, лекувани с 1% pimecrolimus, не показва повишена честота на системни инфекции или на понижен имунен отговор при ваксиниране за период от двегодишно проследяване след прилагането на медикамента (5). (ДЯ)

Използвани източници:

1. Akdis C., Akdis M., Bieber T. et al. Diagnosis and treatment of atopic dermatitis in children and adults: European Academy of Allergology and Clinical Immunology/American Academy of Allergy, Asthma and Immunology/PRACTALL Consensus Report. J Allergy Clin Immunol. 2006;118:152-169 http://journals.elsevierhealth.com/periodicals/ymai

2. Kramer M., Kakuma R. Maternal dietary antigen avoidance during pregnancy or lactation, or both, for preventing or treating atopic disease in the child. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art. No.: CD000133. DOI: 10.1002/14651858.CD000133.pub2.

3. Kreth H., Hoeger P. Safety, reactogenicity, and immunogenicity of live attenuated varicella vaccine in children between 1 and 9 years of age with atopic dermatitis. Eur J Pediatr. 2006; 165:677-683 http://www.springerlink.com/content/1432-1076

4. Fonacier L., Spergel J., Charlesworth E. et al. Report of the topical calcineurin inhibitor task force of the American College of Allergy, Asthma and Immunology and the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology. J Allergy Clin Immunol. 2005;115:1249-1253

5. Paul C., Cork M., Rossi A. et al. Safety and tolerability of 1% pimecrolimus cream among infants: experience with 1133 patients treated for up to 2 years. Pediatrics 2006;117:e118-e128 http://pediatrics.aappublications.org