Тромболиза през първите три часа от изявата на остър исхемичен инсулт01/03/2007

Резултатите от най-мащабното обсервационно проучване на рекомбинантния тъканен активатор на плазминогена (rtPA, alteplase) за лечение на остър исхемичен инсулт, прилаган в европейски здравни заведения, показа сходна честота на симптоматични интрацеребрални хеморагии, но по-ниска смъртност, в сравнение с обединените данни от клинични проучвания на интравенозната терапия с rtPA (1). Тромболизата е била въведена в рамките на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.