PCI при персис-тираща оклузия на инфаркт-свързаните коронарни артерии не подобрява прогнозата след ОМИ01/03/2007

Перкутанната коронарна интервенция (PCI)*, проведена от трети до 28 ден след остър миокарден инфаркт (ОМИ) при стабилни пациенти с остатъчна тотална оклузия на инфаркт-свързаните артерии, не намалява смъртността, реинфарктите или сърдечната недостатъчност и дори показва тенденция към повишена честота на реинфарктите през следващите четири години, показаха резултатите от проучването OAT (Occluded Artery Trial), публикувани през […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.